Styrelsen:

Daniel Holger, Ordförande
Björnspinnarvägen 57

Pontus Bergfeldt, Sekreterare
Björnspinnarvägen 70

Peter Johansson, Kassör
Björnspinnarvägen 56

 

Maive Mikk, Ledamot
Björnspinnarvägen 74

Dan Fors, Ledamot
Björnspinnarvägen 135

Eva-Karin Gardell, Ledamot
Björnspinnarvägen 60

 

Styrelsen kontaktas lämpligast via kontaktmail och icke akuta frågor hanteras vid nästkommande styrelsemöte medan akuta frågor kommer besvaras utan dröjsmål. 

 

HA Redovisning & Förvaltning 
Administrerar månadsavgift, autogiro etc.

www.hared.se

Kontakt:
08-449 85 52
info@hared.se
hasse@hared.se

 

Revisorer

Revisorerna har till uppgift att granska förvaltningen. Revisorernas ansvar regleras i föreningens stadgar.

Externrevisor,
ADECO
Tel 08-702 79 70

 

Kontroll vid avflyttning

Vid avflyttning måste den som flyttar kontakta Riksbyggen för en avflyttningskontroll.
Det görs till David Lorensson på:
david.x.lorensson@riksbyggen.se
08-602 36 71

 

Lokalansvariga:

39:an/ Festlokal:

Kristina Goldmann, Björnspinnarvägen 105
0761-128006, kristina.goldmann@gmail.com

 

72:an/Pingis/Bastu/Kalaslokal:

Linda Heinonen Lindgren, Björnspinnarvägen 108
070-787 64 49, jagheterlindgren@hotmail.com

 

Fixargruppen:

Göran Berglund
Gunnar Nicander
Jan Axell 

Med flera

 

Valberedning:

 

 

Huspärm:

Pärm